Sökning: "sammanhängande text"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden sammanhängande text.

 1. 1. Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :tolkning av text; skönlitteratur; litterära föreställningsvärldar; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att utveckla elevers förmåga att tolka och föra fördjupade samtal kring föreställningen om innehållet i en skönlitterär bok. Jag vill skapa förutsättningar för elever i årskurs fem att röra sig mellan olika föreställningsvärldar. Mitt arbete tar avstamp i Judith A. LÄS MER

 2. 2. Facket och kommunaliseringen : En fallstudie kring debatten inom Statens Sjukhuspersonalsförbund rörande kommunaliseringen av mentalvården 1967

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emelie Lidström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is based on a qualitative text analysis of source material. The purpose of this paper has been to investigate how a local trade union department discusses the change of mental health care from state to municipal headquarters and with the interchange of connection to a larger union. LÄS MER

 3. 3. Semantiska modeller för syntetisk textgenerering - en jämförelsestudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Joakim Åkerström; Carlos Peñaloza Aravena; [2018]
  Nyckelord :semantic models; word embeddings; natural language processing; natural language generation; semantiska modeller; syntetisk textgenerering; naturlig språkbehandling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. LÄS MER

 4. 4. Användning av bilder och modaliteter under högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna G. Wikström; [2018]
  Nyckelord :Reading aloud; pictures; picture book; interactivity; visual knowledge; modalities; multimodality; voice; gestures; body language; Högläsning; bilder; bilderbok; interaktivitet; visuell kunskap; modaliteter; multimodalitet; röst; gester; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera lärares högläsningspraktik i årskurs 1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter. Genom att observera sex lärare under deras högläsningstillfällen studeras hur de ger elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor. LÄS MER

 5. 5. Viewpoint and Topic Modeling of Current Events

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Kerry Zhang; [2016]
  Nyckelord :viewpoint topic model;

  Sammanfattning : There are multiple sides to every story, and while statistical topic models have been highly successful at topically summarizing the stories in corpora of text documents, they do not explicitly address the issue of learning the different sides, the viewpoints, expressed in the documents. In this paper, we show how these viewpoints can be learned completely unsupervised and represented in a human interpretable form. LÄS MER