Sökning: "sammanhangsmarkering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sammanhangsmarkering.

 1. 1. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 2. 2. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. - Det händer aldrig mig - En kartläggning av kuratorsarbetet med smittspårningssamtalet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Lindström; Sofia Segerberg; [2009-08-28]
  Nyckelord :Kurator; metodbeskrivning; smittspårning; klamydia;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundas i ett uppdrag från en enhetschef inom kvinnosjukvården. Uppsatsen syftar till att samla in och systematisera den erfarenhet och kunskap som finns i arbetet med smittspårningssamtalet hos kuratorer på olika valda enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhus. LÄS MER

 4. 4. Lämplig förälder? En beskrivning av den metod som kuratorn använder vid den psykosociala utredning som görs i samband med ägg och spermadonation

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Danell; [2007-05-31]
  Nyckelord :Kurator; utredning; metod; ofrivillig barnlöshet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den psykosociala kuratorsutredning som görs vid ägg- och spermadonation av heterosexuella par. Studien avser den metod som kuratorerna använder vid denna utredning och görs på uppdrag av kurator Viveca Ekdahl – Lindgren, enhetschef för kuratorsverksamheten – OSS SU/Sahlgrenska. LÄS MER