Sökning: "samordnad bokning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samordnad bokning.

  1. 1. Matematisk simulering av optimerad patientbokning vid Onkologiska kliniken i Linköping

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Mattias Nolander; [2006]
    Nyckelord :analys; simulering; bokning; optimerad bokning; samordnad bokning; kolumngenerering; girig heuristik; dagsschema; regelstyrning.;

    Sammanfattning : Vid Onkologiska klinikens behandlingsmottagning ges cytostatika till de patienter som inte är inlagda vid kliniken. Arbetsförhållandena för sjuksköterskorna på mottagningen är ibland mycket påfrestande, genom att arbetsbelastningen kan vara mycket varierande, både mellan olika dagar och mellan olika sjuksköterskor. LÄS MER