Sökning: "samordning rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden samordning rutiner.

 1. 1. UTVECKLING AV KOMMUNIKATION MELLAN KRAVSTÄLLARE OCH PROJEKTÖR INOM SMÅHUSINDUSTRIN

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Christo Monell; Christoffer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Planning process; Sales process; Suboptimisation; The building trade; Risk analysis; Byggbranschen; Kommunikation; Projekteringsprocessen; Säljprocessen; Suboptimering; Riskanalys;

  Sammanfattning : Purpose: It has been established that the lack of good communication in construction projects in Sweden makes the projects about 13% more expensive. The same year that the study was made the 13% equals about SEK 32 billion. The building process goes through several phases which involves actors from different organisations. LÄS MER

 2. 2. Samordning av konsulter i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnad; Samordning; Erfarenhetsåterföring; Projekteringsfas; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av samordning som kan användas för konsulter i projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. LÄS MER

 3. 3. Enhancing User Experience while retrieving information via Dashboard

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahima Bhutani; [2019]
  Nyckelord :Management Information System; MIS; Human Computer Interaction; HCI; Excel Spreadsheet; Dashboard; User Experience; User Centred Design; UCD; Prototyping; Usability Testing; Semi-structured interviews;

  Sammanfattning : With rapid growth in technical and social sector, the amount of data produced and retrieved has grown exponentially. Hence, there is a dire need for a management information system (MIS) to manage and structure such data. LÄS MER

 4. 4. Från internationellt samarbete till ett nytt svenskt ledningssystem

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Runesson; [2019]
  Nyckelord :Federated Mission Networking; FMN; interoperabilitet; komplexitet; ledning av gemensamma operationer;

  Sammanfattning : Den operativa miljön har förändrats vilket leder till att Försvarsmaktens ledningssystem behöver utvecklas. Sveriges nuvarande ledningssystem omhändertar inte de nya utmaningarna och Försvarsmaktens uppgifter blir allt mer komplexa. Sveriges militärstrategiska koncept baseras på att vinna tillsammans och undvika att förlora ensamma. LÄS MER

 5. 5. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER