Sökning: "samproducerat ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden samproducerat ledarskap.

 1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapet i förskolan : Förskolechefer med ansvar för flera förskolor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Theresa Hammarberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; ledarskap i förskolan; ledare i förskolan; förskolechef; pedagogiskt ledarskap i förskolan;

  Sammanfattning : Då samhället har förändrats och även påverkat förskolans värld kan det idag vara så att en förskolechef ansvarar för flera förskolor. Det kan betyda att förskolechefen får svårt att hinna med att besöka förskolorna och pedagogerna som är verksamma där. Syftet är att studera ledarskapet på några av förskolorna. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och skolutvecklingsprocesser - utifrån rektorers och arbetslagsledares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanna Ward Jonsson; [2016-03-04]
  Nyckelord :skolutveckling; pedagogoskt ledarskap; ledarskapsteori; rektor; arbetslagsledare; kollegialt lärande; organisera för lärande och utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att genom intervju undersöka hur rektorer och arbetslagsledare i grundskolan upplever ledarskapet kring skolutvecklingsprocesser. Vidare är studiens syfte också att undersöka om, och i så fall hur, det går att påverka ledarskapet kring skolutvecklingsprocesser genom att organisera en utbildningsinsats med rektorer och arbetslagsledare. LÄS MER