Sökning: "samsjuklighet missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden samsjuklighet missbruk.

 1. 1. Att arbeta med missbruksbehandling av klienter med adhd : En kvalititativ studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Flodström; Johan Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; adhd; missbruk; socialsekreterare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på förutsättningar för klienter som har adhd och en missbruksproblematik till att genomgå och bibehålla kontinuitet i utredning och behandling. Studien belyser hur socialsekreterarna anser att samverkan fungerar med andra aktörer inom missbruksvården och betydelsen av förhållningssätt och relation till klienten. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende : Socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicole Antalek; Johanna Sörling; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; socialtjänst; hälso- och sjukvård; samverkan; beroende; LARO; sidomissbruk; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling. Syftet med studien är att öka kunskapen om handlingsutrymmet för socialsekreterare inom socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården kring klienter med läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. LÄS MER

 3. 3. Nykter och fortsatt nykter : Socialsekreterares perspektiv på eftervård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jacob Petersson; David Heerman; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; eftervård; substansmissbruk; socialtjänsten; social återintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är utforska vad socialsekreterare upplever vara hinder och tillgångar för och hos klienter som genomgår eftervård. Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer med en hermeneutisk och kvalitativ metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Tvångsvård. Finns det en gråzon mellan LVM och LPT?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; missbruk; psykisk sjukdom; tvångsvård;

  Sammanfattning : På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och psykiatrin. LÄS MER

 5. 5. "Ibland är det inte själva missbruket som är problemet" : "En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av en lyckad respektive misslyckad placering inom missbruksvården"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Björklund Cassandra; Sarajlija Mia; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; Placering; Socialarbetare; Samverkan; Motivation; Samsjuklighet; Bemötande; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : .... LÄS MER