Sökning: "samsjuklighet upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden samsjuklighet upplevelser.

 1. 1. Att vårda substansberoende patienter inom somatisk vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karolina Blomstergren; My Julin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom den somatiska vården. Substansberoende, som är en behandlingsbar sjukdom, uppstår till följd av att hjärnans belöningssystem utsätts för onaturligt stimuli. LÄS MER

 2. 2. Samsjuklighetens dilemma - Erfarenheter och upplevelser av vård och behandling för samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Ivarsson; Matilda Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Comorbidity; substance abuse; mental illness; empowerment; self-determination; stigma; power; Samsjuklighet; missbruk; psykisk ohälsa; egenmakt; självbestämmande; stigma; makt;

  Sammanfattning : People with substance abuse problems may also have some form of mental illness. This is called to suffer from comorbidity. Previous research shows the importance of that these individuals get help and support for both problems at the same time. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med missbruksbehandling av klienter med adhd : En kvalititativ studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Flodström; Johan Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; adhd; missbruk; socialsekreterare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare ser på förutsättningar för klienter som har adhd och en missbruksproblematik till att genomgå och bibehålla kontinuitet i utredning och behandling. Studien belyser hur socialsekreterarna anser att samverkan fungerar med andra aktörer inom missbruksvården och betydelsen av förhållningssätt och relation till klienten. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av livskvalitet hos vuxna personer med epilepsi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Jakobsson; Berit van Geffen; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Epilepsi är den vanligaste kroniska sjukdomen i gruppen neurologiska sjukdomar och är ett tillstånd som inte ger symtom förens ett anfall uppstår. Livskvaliteten kan påverkas beroende på hur sjukdomen upplevs. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med borderline personlighetsstörning : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sheila Ssozi; [2019]
  Nyckelord :borderline personality disorder; health; people; experience and knowledge; borderline personlighetsstörning; hälsa; personer; upplevelse och kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS) förkommer i samhället och visar sig på olika sätt. Sjukdomen är omfattande och komplex, vilket utgör att personer har svårt att få en bra sjukdomsbild som kan medför växling i sjukdomsinsikt. LÄS MER