Sökning: "samskapande processer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden samskapande processer.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. Influencers – din tysta röst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dennis Sahlström; Jakob Berglund; [2018]
  Nyckelord :Influencers; influencer marketing; digitalt infödda; köpprocessen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Influencer - din tysta röst. Hur influencers påverkar din köpprocess. Universitet och kurs: Service Management Retail vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. KSMK65 VT 2018. LÄS MER

 3. 3. Sampling och Friktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Adam Kimby; [2018]
  Nyckelord :Appropriation; Digital artefacts; Friction; Music; Originality; Repetition; Sampling; Co- Creating; Creative Processes; Ownership; Appropriering; Digitala Artefakter; Friktion; Musik; Originalitet; Repetition; Sampling; Samskapande; Skapandeprocess; Äganderätt;

  Sammanfattning : This Bachelor Thesis examines sampling as creative process in relation to friction between users and creators. The goal of this thesis is to create an understanding of the relations involved in creative processes and explore sustainable manner of working with processes. LÄS MER

 4. 4. Value co-creation through content marketing : a business to business perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Lund; Hanna Sieverthson; [2017]
  Nyckelord :Content marketing; value co-creation; customer engagement;

  Sammanfattning : The age of traditional marketing is beginning to end and the digital revolution will continueits journey. Today, most companies meet their business customers for the first time in a digitalenvironment and decision-makers stay longer more frequently in the digital world beforeinitiating contact with a company. LÄS MER

 5. 5. Musikarrangemang som hållbarhetsstrategi i Lindängen : projekt och processer i den urbana områdesutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sommardal; [2017]
  Nyckelord :medborgardeltagande; samverkan; projektprocesser; områdesutveckling; social hållbarhet; socialt kapital; kultur; pianon; musik; Lindängen; Lindängenstyle; boundary objects;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats bygger på en fallstudie av ett samskapande musikprojekt som genomfördes våren 2016 i ett bostadsområde av lokala aktörer och boende, tillsammans med uppsatsförfattaren. Lindängen, platsen där projektet ägde rum är ett miljonprogramsområde i utkanten av Malmö, med en ung befolkning och problematik som segregering och social exklusion. LÄS MER