Sökning: "samspel i förskolan intervju med pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden samspel i förskolan intervju med pedagoger.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur modersmålslärare upplever sitt arbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanja Vukosavljevic; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; modersmålslärare; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Modersmålslärare har i samband med bemötande av flerspråkiga barn på förskolan och skolan ett pedagogiskt uppdrag. För att kunna fullfölja sitt uppdrag finns det lagar och bestämmelser i form av läro- och kursplan som ska följas. I uppdraget ingår att besöka förskolor och skolor för att undervisa i modersmål. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan : En studie om kommunikation, samspel och delaktighet för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annika Dahlman; [2018]
  Nyckelord :AKK; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning genom att undersöka vilka former de erbjuds samt hur dessa används på förskolan med fokus på kommunikation, samspel och delaktighet i verksamheten. Studien är kvalitativ och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En god lässtund : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar goda lässtunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lina Ekmark Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; läsning; förskola; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lässtundens utforming och innehåll. Detta för att få en förståelse kring vad som anses vara en god lässtund och hur förutsättningar för goda lässtunder i förskolan skapas. LÄS MER

 4. 4. Hur barn får erfara matematik i förskolan : pedagogers uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Karlsson; Annie Petersson; [2018]
  Nyckelord :Vardaglig matematik; förskola; barns erfarande; medforskande pedagog;

  Sammanfattning : Bakgrund I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns matematiska erfarande redan i tidig ålder. LÄS MER

 5. 5. Mötesplats snarare än en pedagogisk aktivitet : pedagogers uppfattning om samlingens betydelse för barns lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Bengtson; Ingrid Fransson; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; samling; lärande; barns intresse; vikänsla; gemenskap; mötesplats; variation; betydelse; pedagoger; iscensättning pedagogisk aktivitet;

  Sammanfattning : Studien handlar om vad pedagoger anser är syftet med samling i förskolan men även vadsamling har för betydelse för barns lärande. Studien tar också upp hur pedagoger utformar ochplanerar en samling och varför de anser samling är en betydelsefull aktivitet i förskolan. LÄS MER