Sökning: "samsynsproblem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet samsynsproblem.

  1. 1. Prevalens av samsynsproblem hos optikerstudenter samt ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

    Författare :Malin Slagbrand; [2012]
    Nyckelord :prevalens; samsynsproblem; optikerstudenter; ekonomistudenter;

    Sammanfattning : Syfte: Att studera prevalensen av samsynsproblem hos förstaårselever på optikerprogrammet, och jämföra med förstaårselever från ekonomihögskolan. Denna studie är tänkt att ligga till grund för en longitudinell studie av samsynsproblem hos optikerstudenter samt ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar. LÄS MER