Sökning: "samtal och feedback and handledning och bedömning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samtal och feedback and handledning och bedömning.

  1. 1. Barn med språkstörning interagerar : -en samtalsanalytisk studie av samtal mellan barn och barn samt barn och logoped

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

    Författare :Gabriella Emanuelsson; Johanna Håkansson; [2007]
    Nyckelord :interaction; conversation analysis; language impairment in children; pragmatic; language unit; common understanding; interaktion; samtalsanalys; språkstörning hos barn; pragmatik; språkförskola; gemensam förståelse;

    Sammanfattning : This paper explores the interaction of children with language impairment (LI). The present essay is a conversation analytic study of child-child and child-therapist dyads. The aim was to explore in what ways children with LI reach common understanding. LÄS MER