Sökning: "samtal och kommunikationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden samtal och kommunikationsteori.

 1. 1. Vägledningssamtal på distans

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lydia Eweström; Johanna Saarijärvi; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vägledningssamtal; videosamtal; distans; pandemi;

  Sammanfattning : Till följd av pandemin orsakad av Covid-19 har Sveriges regering beslutat, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, att invånare ska arbeta hemifrån i den mån detta är möjligt. Således har många studie- och yrkesvägledare kommit att bedriva vägledningssamtal på distans. LÄS MER

 2. 2. Omställning i en digital tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Malin Leijman; Vanessa Simic; [2021]
  Nyckelord :Studie-och yrkesvägledare; distanssamtal; Covid-19; omställning; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor runt om i landet fick ställa om till att erbjuda vägledning på distans till följd av Covid-19 pandemin. Skolorna gick över till distansundervisning våren 2020, vilket har inneburit en omställning i hur vägledningssamtal genomförs och nya sätt att kommunicera med eleverna. LÄS MER

 3. 3. Tolkanvändning i socialt arbete utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Leijon; Therese Stibe; [2018]
  Nyckelord :Interpreter; social work; social worker; background variables; communication; Tolk; socialt arbete; socialarbetare; bakgrundsfaktorer; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyz the importance of using local interpreters while interacting with clients from a social worker’s perspective. The study where conducted with five qualitative interviews with social workers working in different departments of social services. LÄS MER

 4. 4. Tolkens upplevelser av särskilt svåra samtal i offentligt socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Clara Hill Fors; [2018]
  Nyckelord :tolk; tolkanvändning; svåra samtal; tolkmedierade samtal; socialt arbete; kommunikationsteori; filter- och brusmodellen; skön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. …ja, tolkarna är ju verkligen mig i förlängningen, det är bara det att de säger det på ett annat språk, Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda tolk i vägledningssamtal, The use of interpreters in career guidance

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Lövsund; Therese Persson; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; kroppsspråk; kulturmöten; tolk; vägledningssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ur vägledarens perspektiv skapa en beredskap för att kunna arbeta med tolk i vägledningssamtal. Vi har undersökt vad verksamma studie– och yrkesvägledare, utifrån erfarenhet, säger om att vägleda i samtal med tolk som språklänk. LÄS MER