Sökning: "samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet samtalsanalys.

 1. 1. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 3. 3. Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Lilja; Annelie Hedin-Ryan; [2020-01-15]
  Nyckelord :Grundsärskola; samtalsmatta; språksvårigheter; AKK; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsstrategien in Schülergesprächen : Zur Identifizierung, Einordnung und Bewertung von Kommunikationsstrategien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sophia-Kristin Galozy; [2020]
  Nyckelord :German as a foreign language; second language acquisition; communication strategies; oral interaction; communicative competence; strategic competence; conversation analysis; evaluation; Deutsch als Fremdsprache; Fremdsprachenerwerb; Kommunikationsstrategien; mündliche Interaktion; kommunikative Kompetenz; strategische Kompetenz; Gesprächsanalyse; Bewertung; Tyska som främmande språk; andraspråksinlärning; kommunikationsstrategier; muntlig interaktion; kommunikativ kompetens; strategisk kompetens; samtalsanalys; bedömning;

  Sammanfattning : For a long time, the research of communication strategies has played an important role in the study of second language acquisition. They are a criterion for the evaluation of the oral presentation and interaction in the Swedish curriculum of modern languages. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och män i P3 : en analys av kvinnligt och manligt tal i Sveriges Radio P3:s kultur-talkshowprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :John Westlund; [2020]
  Nyckelord :genus; gender; genderlekt; sexolekt; genderlect; sexolect; P3; Sveriges Radio; samtalsanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the 1970s linguists started studying genderlects, the linguistic differences related to gender and its power dimensions. Studies conducted by Scandinavian researchers have shown that boys and men speak more and are more dominant in public spaces such as the classroom and political debates (Einarsson & Hultman 1984, Gomard & Krogstad 2001). LÄS MER