Sökning: "samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet samtalsanalys.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Vikten av skrattets omedelbara sammanhang : En samtalsanalytisk studie av skrattfunktioner i podcastavsnitt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Camilla Seaton; [2021]
  Nyckelord :Samtalsanalys; skratt; podcast; topiker; kotext; kontext; socialt ansikte; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Podcasts har blivit större under det senaste decenniet och i takt med utvecklingen har det blivit alltmer intressant att studera. Att delta i en podcast innebär att du som talare möjligtvis reflekterar mer kring ditt medverkande eftersom åhörarskaran är stor. LÄS MER

 3. 3. ”Ingen miljö är språkligt främjande, om det inte finns vuxna eller andra barn” : - En kvalitativ studie om förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amelia Fredlund; Kashma Izat; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; språklig sårbarhet; barn; kvalitativa intervjuer; video-observation; sociokulturell teori; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares arbete för att stödja barn med språklig sårbarhet. Genom semi-strukturerade intervjuer med drag av tolkande hermeneutik har vi fått en inblick i hur åtta förskollärare på sju olika förskolor i Mellansverige upplever att de arbetar för att stödja barn med språklig sårbarhet. LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar en myndighetsföreträdare? : En konversationsanalys av en statsepidemiologs kommunikation på pressträffar under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vendela Mörkdal; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; interaktion; kommunikativa resurser; statsepidemiolog; myndighet.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur en myndighetsföreträdare kommunicerar. Studien undersöker därmed Anders Tegnell i sin roll som statsepidemiolog för Folkhälsomyndigheterna och hur han har kommunicerat på pressträffar under Covid-19. LÄS MER

 5. 5. Morgonprograms olika återspeglingar av verkligheten : En samtalsanalytisk studie av politiska nyhetsintervjuer  i Nyhetsmorgon (kommersiell tv) och Morgonstudion (public service)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinore Stringborn; Antonia Conradsson; [2021]
  Nyckelord :Nyhetsmorgon; Morgonstudion; gestaltningsteori; nyhetsintervju; samtalsanalys; politiker; Public service; kommersiell tv; morgonprogram;

  Sammanfattning : This study investigates the diffrences and similarities between interviews with politicians from two different Swedish morning news shows called Morgonstudion and Nyhetsmorgon. This is to see if there is a connection between how the news interview is designed and the fact that it is public service or commercial tv. LÄS MER