Sökning: "samtalsfrågor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet samtalsfrågor.

 1. 1. Ett, två, tre… vad blir det? : En studie om förskollärares förhållningssätt och barns kunskaper kring taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Petrescu; Mikaela Häggbom; [2022]
  Nyckelord :Taluppfattning; förskollärare; kvalitativa intervjuer; Give-a-number-uppdrag med barn; fenomenografi; number-knower-levels;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares förhållningssätt kring taluppfattning samt barns förståelse för kardinaltalsprincipen. Delstudie 1 genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Ett fall för Gal'perin : Hur kan specialpedagogen stödja läraren i planeringen av differentierad undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helena Mårdh; Josephine Malm Clase; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Gal’perin; UDL; differentiering; lärandeteori; neurovetenskap; samverkan; lektionsbesök; kvalificerade samtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger kan använda Gal’perins teori samt Universell design som lärande (UDL) som redskap i sitt handledningsuppdrag för att tillsammans med läraren skapa en differentierad undervisning. Studien är kvalitativ. LÄS MER

 3. 3. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER