Sökning: "samtalsmetodik för studie och yrkesvägledare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden samtalsmetodik för studie och yrkesvägledare.

 1. 1. En lång väg fram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanija Bajric; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; målsättning; nyanländ; studie- och yrkesvägledning; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elever och med hjälp av karriärteori försöka förstå studie- och yrkesvägledares utmaningar. Frågeställningarna för att undersöka uppsatsens syfte är följande: (1) Vilka förutsättningar och resurser finner studie- och yrkesvägledare att de har för att arbeta med att vägleda nyanlända elever? (2) Vilka särskilda anpassningar finner studie- och yrkesvägledare att de behöver göra vid vägledning av nyanlända elever? (3) Vilka teman anser studie- och yrkesvägledare är viktiga att behandla i samband med vägledning av nyanlända elever? Undersökningen som ligger till grund för studien bygger på en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer genomförts med studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledares roll i omställningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Baiba Olsson; Thérèse Olsson; [2017]
  Nyckelord :massuppsägning; karriärvägledning; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : På den ständigt föränderliga arbetsmarknaden sker emellanåt massuppsägningar. De flesta uppsagda omfattas av en omställningsförsäkring, vilket ger dem rätt till stöd och hjälp på väg mot en ny sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. Är det kört? : En kvalitativ intervjustudie om studie- och yrkesvägledares arbete med hemmasittare inom det kommunala aktivitetsansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Vanja Littendahl; Lina Nystedt; [2016]
  Nyckelord :KAA; avhopp; utanför gymnasiet; ogiltig frånvaro; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva hur studie- och yrkesvägledares arbete ser ut inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för att få ungdomar att återgå till studier. I studien undersöktes vilka åtgärder och insatser som erbjuds de ungdomar som hamnat utanför gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Coachande studievägledare - Vägledande coacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Karlsson; Solvig Holmer; [2015]
  Nyckelord :coaching; frontstage; backstage; coach; coachning; jobbcoacher; jobbcoaching; studievägledning; studievägledare; studie- och yrkesvägledning; studie- och yrkesvägledare; yrkesroll; rollteori; socialt handlande; Goffman; Bourdieu; professionella samtal;

  Sammanfattning : Hur upplever coacher och studie- och yrkesvägledare sina yrkesroller? Vad är centralt i rollerna och hur beskriver coacher och studie- och yrkesvägledare vad de gör och framförallt hur definierar de sin yrkesroll. Finns där några likheter i yrkesrollerna och vilka är skillnaderna? Med många olika frågeställningar i bagaget har vi med hjälp av ett rollteoretiskt perspektiv studerat dessa båda yrkesroller. LÄS MER

 5. 5. Vad i min packning använder jag och vad borde jag fått med mig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Brink; Nathalie Gadolin; [2012]
  Nyckelord :kunskap; organisationskultur; studie- och yrkesvägledare; yrkesroll; vägledning;

  Sammanfattning : Det ställs idag större krav på studie- och yrkesvägledarna och deras kunskaper då det sker stora förändringar i vår omvärld, arbetsmarknad och utbildningsväsende. Vi vill med denna studie klargöra vilka kunskaper inhämtade från studie- och yrkesvägledarprogrammet, yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare använder sig av i sitt yrke inom grund- och gymnasieskola. LÄS MER