Sökning: "samtalsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet samtalsmetodik.

 1. 1. Från frånvaro till valkompetens : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med elever som har problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hallin; Björn Södergren; [2021]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; problematisk frånvaro; skolplikt; väl underbyggda val; psykisk ohälsa; utanförskap; skolavhopp; careershipteorin;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats undersöker författarna hur erfarna studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar med problematisk frånvaro. Studien är avgränsad till grundskolan och är baserad på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jeton Krasnici; Jennifer Policarpio; [2021]
  Nyckelord :Children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors.; Barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator.;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. ”Mer observatörer än praktiska utförare” : En kvalitativ studie om vilka kompetenser socionomer upplever sig ha utvecklat vid verksamhetsförlagd utbildning utomlands

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helen Andersson; [2021]
  Nyckelord :Competence; international placement; international social work; social work education; Kompetens; VFU utomlands; internationellt socialt arbete; socionomutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socionomer upplever att deras kompetens inom socialt arbete påverkats genom VFU utomlands. Två frågeställningar formulerades; vilka kompetenser socionomer upplevde sig ha utvecklat under VFU utomlands samt hur kompetenserna användes i det dagliga arbetet. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieelever med utländsk bakgrund upplever studie- och yrkesvägledningen : Lika för alla, verklighet eller utopi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Marulanda; [2021]
  Nyckelord :elever; studie-och yrkesvägledning; utländsk bakgrund; vägledningssamtal;

  Sammanfattning : Examensarbetet redovisar ett antal utländska gymnasieelevers erfarenheter kring studie- och yrkesvägledning inom skolans värld. Vidare beskriver examensarbetet hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas utifrån informanternas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jennifer Policarpio; Jeton Krasnici; [2021]
  Nyckelord :children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors; barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER