Sökning: "samtalssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet samtalssituation.

 1. 1. Från insamling av data till användbar karta : Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ralf Rentz; [2020]
  Nyckelord :formativ undervisning; geografi; GIS; geografiska informationssystem; projektarbete;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill vara fri att göra vad jag vill" : En diskursanalys av hur en porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Åsa Hassel; [2019]
  Nyckelord :identity; discourse; membership categorization analysis; pornstar; ponography; Conversation Analysis; radio interview; feminism; identitet; diskurs; membership categorization analysis; porrskådis; pornografi; samtalsanalys; radiointervju; feminism;

  Sammanfattning : Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. LÄS MER

 3. 3. Prestation, meningsskapande och sociala relationer : En undersökning av problemsekvenser vid den muntliga delen av Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier)

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Gustav Olars; [2012]
  Nyckelord :andraspråkssamtal; ansikte; bedömningssamtal; CA; dialogism; institutionella samtal; interaktion; muntlig färdighet; preferensordning; Problemsekvenser; reparationer; samtalsanalys; testsamtal; Tisus;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats undersöks med hjälp av en samtalsanalytisk metod hur testtagare och testledare orienterar sig mot problem i interaktionen vid samtalsdelen av Tisus. Det mest övergripande syftet är att undersöka hur testtagare och testledare förhåller sig till varandra i en samtalssituation där det huvudsakliga målet är att testtagarnas språkliga förmåga ska bedömas. LÄS MER

 4. 4. Samtalsdemokrati i Göteborg – En demokratiteoretisk analys av Dialog Södra Älvstranden

  C-uppsats,

  Författare :Emma Johannesson; Patrik Töllborg; [2010-02-01]
  Nyckelord :Dialog Södra Älvstranden; samtalsdemokrati; demokratisk kvalité;

  Sammanfattning : I studiens inledande skede fann vi tecken för att beslutsfattarna för projektet har försökt attsäkerställa ett medborgarinflytande i processen. Detta gjordes via urvalskriterierna i ansökan om att medverka i de parallella stadsanalyserna. LÄS MER

 5. 5. Röst, tvåspråkighet och röstproblem : Subjektiv upplevelse samt akustisk och perceptuell bedömning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Elena Dernroth; [2010]
  Nyckelord :röst; röstproblem; tvåspråkighet; språkväxling; intervju; akustisk analys; perceptuell bedömning;

  Sammanfattning : Tvåspråkighet kan innebära ändring av röstbeteendet vid växling av språk vilket kan bidra till en ovan röstanvändning och orsaka röstproblem. Studiens syfte är att undersöka hur tvåspråkiga personer upplever sina röster när de talar dels sitt modersmål, dels sitt andraspråk, samt om det finns skillnader som kan identifieras perceptuellt och/eller akustiskt vid växling av språk. LÄS MER