Sökning: "samtalsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet samtalsstrategier.

 1. 1. Skapande av gemensam grund mellan tolkar och tolkanvändare vid Taltjänst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Strömbäck; Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :common ground; Speech Interpreter Service; interpreter; user; conversational strategies; communication disorders; gemensam grund; Taltjänst; tolk; tolkanvändare; samtalsstrategier; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika situationer. LÄS MER

 2. 2. Talk Moves i matematiska samtal : En kvalitativ studie om samtalsstrategier i matematisk problemlösning med elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Åsa Larsson; Annie Svensson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; kommunikation; samtalsstrategier; Talk Moves; utforskande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska bli kreativa matematiska problemlösare måste de ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra samtal där resonemangsförmågan kommer till uttryck. Om elever får möjlighet att kritiskt, konstruktivt värdera och kritisera sina egna och andras lösningar kan eleverna utveckla en fördjupad kunskap i matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling genom sociala samspel : En empirisk studie om lågstadieelevers samtalsstrategier i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zara Fredriksson; Ellen Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Muntligt berättande; CA; beskrivande förmågan; socialt samspel; kommunikativ miljö;

  Sammanfattning : En förmåga i kommunikation och socialt samspel krävs för att kunna utvecklas och delta i såväl skolan som i samhället. Dock finns det en oro för elever språkliga förmåga vid skolstart. Tidigare studier belyser att språket och den beskrivande förmågan kan utvecklas genom muntligt berättande och sociala samspel. LÄS MER

 4. 4. Textsamtalet som metod för visad läsförståelse : -En litteraturstudie riktad mot elever i grundskolans första år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Olsson; Malin Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Läsförståelse; Textsamtal;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en viktig kunskap att besitta för att kunna ta till sig av den text vi läser. Många elever kan idag läsa en text utan några större problem, men när det kommer till textens innehåll och elevernas förståelse finns det ofta brister. LÄS MER

 5. 5. Manligt och kvinnligt språkbruk i podcastsamtal : Samtalsstrategier, avbrott, stödsignaler m.m.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl Fredrik Reslow; [2017]
  Nyckelord :samtalsstil; manlig; kvinnlig; språkbruk; turtagning; genusteori; avbrott; stödsignal;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats berör ämnet manlig och kvinnlig samtalsstil. Det är ett språksociologiskt orienterat ämne som berör allt från turtagning för skildring av samtalsstruktur, tidigt grundad språk-och-kön-forskning med genusteoretiska perspektiv samt språkforskares definition på stilbegreppet. LÄS MER