Sökning: "samtida dans"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samtida dans.

 1. 1. Landskapsarkitektur och scenkonst : en undersökning av gränsland och ämnesöverskridande interaktioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Björkman Jones; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; scenkonst; gränsland; ämnesöverskridande; interaktioner; koreografi; scendesign; scenografi; designprocess; designhandling; plats; platsspecificitet;

  Sammanfattning : I landskapsarkitektens arbete är konstnärliga gränsland ständigt närvarande. I arbetet undersöks interaktioner mellan landskapsarkitektur och scenkonst specifikt. LÄS MER

 2. 2. To Comment on a Social Debate by Motion Pictures as a part of a Dance Performance - A Qualitative Design Case Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josefin Lidh; Helena Sjunnesson; [2016]
  Nyckelord :offentlig amning; samhällsdebatt; feminism; sexualisering; objektivisering; rörlig bild; installation; dans; art-performance; design; kommunikation; retorik; visuell kommunikation; dramaturgi; samspel;

  Sammanfattning : Denna studie är ett kandidatarbete utfört på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation vid Linköpings universitet. Studien är en kvalitativ designfallstudie som genomförts i samarbete med dansgruppen Pussytiv Dance, där en installation innehållande dans och rörlig bild har utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Sanningsregimens kontroll över kulturen : En studie om dansplattformen ICE HOT & New Public Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Granholm; Maria Härenstam; [2015]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; samtida dans; diskursanalys; sanningsregim; work och control regim; magmatiska logiken-ontologin; Konst; kultur och ekonomi; Arts management.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring ICE HOT, en plattform för samtida dans, var formade och konstituerade. Vår analys grundar sig i hur aktörerna på fältet formas av sannings regimer. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter Craig

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Peter Wide; [2007]
  Nyckelord :Puppet theatre; Marionetteater; Marionnette; Marionette; Marionett; Edward Gordon; Craig; Michael; Meschke; Teatervetenskap; Theater theory and history; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Skådespelaren, konstnären, scenografen och teaterteoretikern Edward Gordon Craig (1872-1966) kom att påverka den moderna teaterns utveckling. Framför allt är det uttrycket Uber-Marionette som förknippas med Craig. Studiens inriktning är dock- eller figurteater och undersöker vilken betydelse denna teaterform fick för Craig. LÄS MER