Sökning: "samtida konst"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden samtida konst.

 1. 1. Det offentliga rummets betydelse för bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jonusas; [2021]
  Nyckelord :bildkonst; offentlig konst; bildundervisning; offentliga rummet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att lyfta fram den offentliga miljöns betydelse förkreativitet och lärande. Detta gör jag genom att analysera forskning kring hur och på vilket sätt det offentliga rummet kan användas i bildundervisningen. I denna kunskapsöversikt genomfördes en systematisk sökprocess där 9 artiklar valdes ut. LÄS MER

 2. 2. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 3. 3. Botaniska teckningar och fotografier : En innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Caroline Kronsell; [2021]
  Nyckelord :Botanical drawings; botanical photographs; content analysis; visual credibility; cognitive theory; hyperrealism; mushroom guide; scientific images; image analysis; representation theory; Botaniska teckningar; botaniska fotografier; innehållsanalys; visuell trovärdighet; kognitionsteori; hyperrealism; svampböcker; vetenskapliga bilder; bildanalys; representationsteori;

  Sammanfattning : Botaniska bilder har varit en viktig del inom medicin och vetenskap sedan antiken och de har fortfarande en etablerad plats i vårt samhälle i form av floror, faunor och annat utbildningsmaterial. Den stora förändringen som skett är övergången från teckningar till fotografier och i denna uppsats tittar jag närmare på hur samtida botaniska bilder är uppbyggda och jämför teckningar och illustrationer ur perspektivet visuell kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Uppsala konstmuseum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Robin Johansson; [2021]
  Nyckelord :uppsala; art; bricks; old; factory; transformation; roof; glass.;

  Sammanfattning : Frågan om ett nytt konstmuseum i Uppsala har varit under ständig debatt de senaste åren. Den 27 maj 2020 fattade kommunstyrelsen i Uppsala ett beslut om att lokalisera ett konstmuseum på antingen Uppsala slott eller kvarteret Kaniken. LÄS MER

 5. 5. Agamben's Aesthetic Framework and the Published Poetry of the Artist-Poet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :aesthetics; Agamben; art; artist-poet; Bernadette Corporation; Broodthaers; Hanne Lippard; Karl Larsson; Karl Holmqvist; poiesis; poetry; potentiality;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to formulate a practical aesthetic framework from Giorgio Agamben’s writings, and to use his concepts as an interpretative tool in relation to certain aspects of poetry in contemporary art. The specific category of printed poetry by artists is studied from a meta perspective, looking primarily at the gesture performed by writing poetry as an artist. LÄS MER