Sökning: "samtida religion"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden samtida religion.

 1. 1. "Man kunde höra något nytt och börja tänka annorlunda" : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av de fyra mest frekventa metoder som används i etikundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmgren; [2020]
  Nyckelord :ethics; reflect; reason; religion; pupils; etik; reflektera; resonera; religionskunskap; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra elevers upplevelser av de enligt samtida forskning fyra mest frekventa metoderna som används i undervisningen om etik inom religionskunskap i årskurs 4–6. Metoderna syftar till att utveckla elevernas reflektion- och resonemangsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Fascism och andlighet : Julius Evolas idéer hos svensk extremhöger idag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lundin; [2020]
  Nyckelord :andlighet; antifeminism; antimodernism; cyklisk tidsuppfattning; fascism; filosofi; Julius Evola; lineär tidsuppfattning; nationalism; politik; rasideologi; religion; radikal traditionalism; religion; svensk högerextremism.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tre valda huvudspår i Julius Evolas (1898–1974) andliga och filosofiska tankevärld som går att återfinna hos svensk extremhöger idag. De valda huvudspåren handlar om strävan efter en återgång till en andlig världsbild istället för materialism, en naturlig social hierarki istället för en konstgjord baserad på materiella tillgångar – och kvinnor och män i den heliga hierarkiska ordningen. LÄS MER

 3. 3. Frimurarna och religionen : En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; Olle Tellqvist; [2019]
  Nyckelord :Freemasonry; Christianity; religion; definition of religion; sociology of religion; western esotericism; Svenska Frimurare Orden; frimureri; kristendom; religion; religionsdefinition; religionssociologi; västerländsk esoterism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. LÄS MER

 4. 4. Mediumskap i samtida svensk kontext relaterat till Jungs individuationsprocess : En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Alvåg; [2019]
  Nyckelord :mediumskap; mediumskap och andar; mediumskap och perception; Jung och individuationsprocessen;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna studie, om samtida mentalt mediumskap, var att presentera fyra svenska yrkesverksamma mediers upplevelser och förståelse av den egna medialiteten. Ett underordnat syfte var också att undersöka ifall Jungs teori om individuationsprocessen kan relateras till mediumskap. LÄS MER

 5. 5. The Shrines of Gebel el-Silsila : and their function

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2018]
  Nyckelord :Gebel el-Silsila; shrines; cenotaphs; Qasr Ibrim; function; religion; helgedom; kenotaf; funktion; Gebel el-Silsila; Qasr Ibrim; religiös; funktion;

  Sammanfattning : In 1963 came Ricardo Caminos to the conclusion that the shrines of Gebel el-Silsila functioned as cenotaphs. However, his views have never been reassessed by contemporary Egyptologists, which has led to the shrines still being interpreted as cenotaphs today. LÄS MER