Sökning: "samtidskonst"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet samtidskonst.

 1. 1. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 2. 2. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER

 3. 3. Samtidskonst i Bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Ohlsson; Annika Valdés Salvador; [2018]
  Nyckelord :samtidskonst; bildundervisning; bildmetodik; bildämnet; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att hitta metoder för att arbeta med samtidskonst i bildundervisningen. Detta har vi undersökt genom frågorna I vilket syfte kan samtidskonst används i bildundervisning?, Hur kan samtidskonst användas i bildundervisning? samt Vilka svårigheter kan uppstå i samband med detta? Vi har undersökt både svenska och internationella källor för att få grepp om vilka metoder som kan användas samt vilka svårigheter som kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför bildundervisningen : Extramurala erfarenheter och den språkliga medieringens betydelse för elevers uppfattning av samtidskonst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Gjörwell; [2018]
  Nyckelord :Bildundervisning; extramuralt lärande; gymnasieutbildning; samtidskonst; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade ta reda på vad elever från tre gymnasieskolor har för uppfattningar om samtidskonst. Ett urval av elever, vilka läser tredje året på ett estetiskt program, fick under studiens genomförande besöka Västerås Konstmuseums samtidskonstutställning Ur Aska. LÄS MER

 5. 5. Samtidskonstens roll och betydelse inom bildundervisningen : En litteraturstudie av forskning som behandlar samtidskonst och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Mikael Gjörwell; [2018]
  Nyckelord :samtidskonst; bildundervisning; museipedagogik; bilddidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de faktorer som kan påverka samtidskonstens roll och betydelse i dagens bildundervisning genom att titta på resultat från tidigare studier relaterade till ämnet. Studien är en systematiskt littereraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på hermeneutisk metod. LÄS MER