Sökning: "samtidskonst"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet samtidskonst.

 1. 1. Nyfikenhet finns : Tre bildlärare om samtidskonst i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; estetik; bilddidaktik; samtidskonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bildlärares kunskap om och inställning till samtidskonst i undervisningen, vilka fördelar och hinder som finns med att arbeta med samtidskonst i skolan och på vilket sätt samtidskonst i undervisningen kan relateras till skolans demokratiuppdrag. Undersökningen sker ur ett konst- och bildningsteoretiskt perspektiv med idén om estetik som kunskapsform i centrum. LÄS MER

 2. 2. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 3. 3. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Rajja Boström; [2018]
  Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER

 4. 4. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER

 5. 5. Samtidskonst i Bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Ohlsson; Annika Valdés Salvador; [2018]
  Nyckelord :samtidskonst; bildundervisning; bildmetodik; bildämnet; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att hitta metoder för att arbeta med samtidskonst i bildundervisningen. Detta har vi undersökt genom frågorna I vilket syfte kan samtidskonst används i bildundervisning?, Hur kan samtidskonst användas i bildundervisning? samt Vilka svårigheter kan uppstå i samband med detta? Vi har undersökt både svenska och internationella källor för att få grepp om vilka metoder som kan användas samt vilka svårigheter som kan uppstå. LÄS MER