Sökning: "samtycke bdsm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden samtycke bdsm.

 1. 1. Maktförskjutning i BDSM-relationer och dess betydelse för personlig utveckling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Jalksjö; Monika Sers; [2018]
  Nyckelord :BDSM; power-exchange; personal development; relationships;

  Sammanfattning : Det finns ett stigma runt individer som praktiserar BDSM och lever i relationer med någon form av maktförskjutning. Den här studien gjordes för att öka förståelsen för individer som själva valt att leva i en relation med inslag av maktförskjutning. LÄS MER

 2. 2. Spelar det egentligen någon roll? - En analys av den nya lagstiftningen gällande våldtäkt i relation till BDSM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Olsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; grov oaktsam våldtäkt; samtyckeslag; samtycke; BDSM; sexuellt våld; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuellt samtycke har diskuterats under många år. Den första juli 2018 trädde den s.k. samtyckeslagstiftningen i kraft. LÄS MER

 3. 3. Kan juridik ta hänsyn till erotisk praktik? - En studie av möjligheten att i en rättslig bedömning beakta handlingsnormer för BDSM-utövning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Kuylenstierna; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; BDSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : BDSM is a variety of erotic practices that has received increased attention in recent years, in a legal context mainly through a number of rape trials where the accused was found not-guilty. In the cases, the accused's conviction that the violence was applied in a sexual context within a voluntary role-play resulted in a verdict of not guilty, this despite the fact that the court found that there was no valid consent and that the victim had objectively been forced to intercourse. LÄS MER

 4. 4. Skyddssyften och skuldkrav - Om BDSM och våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2016]
  Nyckelord :BDSM; Straffrätt; Uppsåt; Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skyddssyftet bakom våldtäktslagstiftningen tillgodoses i våldtäktsmål där det utövade våldet hävdas vara föremål för ett samtycke. För att en våldtäkt enligt 6 kap. 1§ 1 st. LÄS MER

 5. 5. Idrott på blodigt allvar - om våldsutövningen inom Mixed Martial Arts och dess straffrättsliga gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Norberg; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; MMA; idrott; idrottsjuridik; sport; kampsport; ansvarsfrihet; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mixed Martial Arts (MMA) is a sport that has seen an increase in popularity in the last couple of years, including Sweden. The sport is violent and allows for several forms of violence against once head which can risk the lives and health of the practitioners. LÄS MER