Sökning: "samtycke vård"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden samtycke vård.

 1. 1. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 2. 2. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 3. 3. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Massey; [2021]
  Nyckelord :informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. LÄS MER

 4. 4. Att främja patienters delaktighet inom rättspsykiatrisk vård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Tina Hosseini; Linnea Moberg; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatric care; Patient; Experiences; involvement; Rättspsykiatrisk Vård; Patient; Erfarenheter; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatric care is a non-voluntary care form for people with severe mental disorders and criminal backgrounds. These patients have a restricted autonomy based on predetermined guidelines regulating this careform. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yemisrach Zinabu; Kiros Adiam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Flyktingar är individer som flyr till ett främmande land på grund av krig och fattigdom. Krig och oroligheter i länder i Afrika och Mellanöstern har tvingat människor att flytta till den övriga världen. LÄS MER