Sökning: "samtyckeslag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet samtyckeslag.

 1. 1. Ett löfte om jämställdhet? En diskursanalytisk läsning av jämställdhet i propositionen till Sveriges samtyckeslag.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Sweden s consent Act; gender equality; sexual violence; discourses; feminist poststructuralism Sveriges samtyckeslag; jämställdhet; sexuellt våld; diskurser; feministisk poststrukturalism; Languages and Literatures; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on a feminist poststructural framework and discursive analytical readings of sexual violence and intersectionality, gender equality in Sweden's self-image and the concept of consent, this thesis examines how gender equality is presented in the legal document that is the basis for the Swedish Consent Act: A new sexual crime legislation based on voluntariness (Prop. 2017/18:177). LÄS MER

 2. 2. Frivillighetsrekvisitets innebörd : En analys av frivillighetsrekvisitet i 6 kap. 1 § BrB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marija Lundström; [2023]
  Nyckelord :Frivillighetsrekvisitet; frivillighetsrekvisit; 6 kap. 1 § BrB; våldtäktsbestämmelse; våldtäkt; samtyckeslag; samtycke; frivillighet; straffrätt; inre vilja; frivilligt deltagande; tjatsex; överrumpling; överrumplingsfall; sexuellt vilseledande; sexuella vilseledanden; 6:1 BrB; passivitet; uttryckt frivillighet; tysta samtycken; tyst samtycke;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ja, nej eller kanske? - En undersökning av frivillighetsrekvisitet i 6 kap. 1 § Brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Augustinsson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; frivillighet; frivillighetsrekvisit; samtyckeslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ur ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka frivillighetsrekvisitet i 6 kap. 1 § brottsbalken. Först genom att undersöka hur lagstiftaren be-skrivit rekvisitet i förarbetena och lagtexten för att sedan analysera hovrättsdomar som tillämpat det. LÄS MER

 4. 4. "Making live and letting die" : Samtyckeslagen som biopolitisk reglering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Micaela Caldegren; [2020]
  Nyckelord :Biopolitik; biomakt; governmentality; apparatus; radikalfeminism; feminism; genus; sexualbrott; lagstiftning; proposition; samtyckeslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar propositionen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet som Sverige fick 2018 utifrån ett feministiskt samt biopolitiskt perspektiv. Den har sin utgångspunkt dels i radikalfeministiska teorier och dels i en poststrukturalistisk förståelse av makt och kunskap med fokus på Foucault. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av en våldtäktsman -Maskulinitetsideal och dess betydelse för förståelsen av det nya brottet oaktsam våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Dahl; Hanna Nyvell; [2020]
  Nyckelord :Consent; sexual crimes; hegemonic masculinity; masculine ideals; norms; negligent rape; sexual scripts;

  Sammanfattning : Since July 1, 2018 Sweden has a sexual crime legislation based on consent. A new criminal classification was added, negligent rape, which means that a person can be convicted of rape even though he or she has committed the crime without intent. LÄS MER