Sökning: "samuel svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samuel svensson.

 1. 1. Vilka redovisningsmanipulerar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Svensson; Hampus Persson; Sara Al-Zubeidi; Samuel Bengt Olof Hermelin; [2021]
  Nyckelord :Accrual-based earnings management; corporate governance; financial position; lawsystem; positive accounting theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to expand the understanding of corporate governance's impact on earnings management linked to companies' financial position and size. The study is based on a deductive approach through three hypothesis formulations. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetes påverkan på teamwork i en agil organisation : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Svensson; Samuel Hanning; [2021]
  Nyckelord :Teamwork; distansarbete; agil metod; agila teams; Dickinson och McIntyres teamworkmodell; förtroende; delade mentala modeller;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin har medfört ett skifte från samlokaliserat arbete till distansarbete. Den här studien syftar till att förklara vilka effekter distansarbete har på teamwork i agila teams. LÄS MER

 3. 3. Exploring methods for dependency management in multi-repositories : Design science research at Saab Training and simulation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Oskar Persson; Samuel Svensson; [2021]
  Nyckelord :dependency management; dependency problems; dependency conflicts; dependency hell; version control systems; git; mercurial; subversion;

  Sammanfattning : Dependency problems for developers are like sneezing for people with pollen allergies during the spring, an everyday problem. This is especially true when working in multi-repositories. LÄS MER

 4. 4. HUR DATALAGRING KAN MÖJLIGGÖRA OCH BEGRÄNSA VÄRDESKAPANDE MED BUSINESS INTELLIGENCE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Samuel Namér; Altai Jörgen Shadman; Thomas Svensson; [2021]
  Nyckelord :Data storage; SQL; NoSQL; Cloud Storage; Business Intelligence; BI-maturity; Case Study; Interview Study;

  Sammanfattning : Organizations depend on IT for the successful completion of many organizationalactivities. In this paper, we aim to contribute to the research field and the awareness of the opportunities and limitations data storage puts on value creation with Business Intelligence. LÄS MER

 5. 5. Information Consumption and Price Informativeness: The Link Between Behavior and Price Discovery

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Renjo Gabro; Samuel Svensson; [2021]
  Nyckelord :Price informativeness; Information consumption; institutional investors;

  Sammanfattning : As technologies to share and consume information become more efficient and the information available to investors grow exponentially, the relationship between information consumption and price discovery becomes increasingly important to understand. We study the relationship between information consumption and price informativeness. LÄS MER