Sökning: "samuel"

Visar resultat 11 - 15 av 852 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 11. Kampen för demokrati i Myanmar : En fallstudie angående Myanmars politiska transition 2015 och varför demokratin inte lyckats få fäste i landet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Claes Sköld; [2021]
  Nyckelord :Transition; Contextual; Demokrati; Auktoritär; Regim; Aung San Suu Kyi; Militär; Militärjunta; Praetorian; Kupp;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is going to be about understanding how the transition in Myanmar happened in 2015, when the democratic party and Aung San Suu Kyi won the general election and assumed power. And understanding why the democratic ideology didn’t take root during the period 2015 - 2021 when the democratic party and Aung San Suu Kyi led the country. LÄS MER

 2. 12. On Fermi-like neutrino acceleration in core-collapsesupernovae and around black hole formation, andthe evolution of observable neutrino flux duringproto-neutron star collapse

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för astronomi

  Författare :Samuel Gullin; [2021]
  Nyckelord :core collapse black hole neutrino acceleration supernova;

  Sammanfattning : Failed supernovae are the implosive final fates of massive stars, where ablack hole is formed. During the collapse, the proto-neutron star emits a huge number of neutrinos, and when the black hole is finally formed, it engulfs theneutrino-emitting material and the signal is cut off. LÄS MER

 3. 13. Everything is Relative: Underlying Mechanisms Affecting Investor Reactions to Contrast Effects in the US Financial Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Wilma Östman; Emma Lexhed; [2021]
  Nyckelord :Contrast Effect; Earning Announcement; Earning Surprise; The Relative Level of Market Strength; Loss Aversion;

  Sammanfattning : Contrast effects influence our perception of information because it biases us to perceive matters relative to each other and not by their absolute values. This paper explores contrast effects in a financial setting. Contrasts are measured by comparing earning news of firms with announcement dates following each other. LÄS MER

 4. 14. Byggplatsuppföljarens roll vidvägbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Samuel Bentil; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction site follow-up is a significant work that includes a variety of technology areas such as road, electricity, constructions. This includes follow-up of contract work, quality control, final documentation, schedule, and payment. LÄS MER

 5. 15. Jämförelse av ersättning vid expropriation mellan Sverige och Kina

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Samuel Pettersson; Matilda Svahn; [2021]
  Nyckelord :Expropriation; right to compensation; compensation levels; Expropriation; ersättningsrätt; ersättningsnivåer;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi jämfört ersättning vid expropriation mellan länderna Sverige och Kina. Expropriation är en tvångsåtgärd som medför att mark kan överföras med tvång från en fastighetsägare till en annan i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. LÄS MER