Sökning: "samuel"

Visar resultat 16 - 20 av 852 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 16. Cyclotomic Fields and Fermat's Last Theorem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Samuel Runyeon Odeberg; [2021]
  Nyckelord :pure mathematics; number theory; algebra; algebraic number theory; cyclotomic fields; cyclotomic rings; cycltomic integers; Fermat s last theorem; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Number theory is in a sense among the oldest disciplines of mathematics. A running theme is that many number theoretic problems are very easy to state and understand. However, actually solving these problems often requires much work or some very clever trick. LÄS MER

 2. 17. SPELAR CHEFENS ANSTÄLLNINGSFORM NÅGON ROLL? : En kvalitativ studie om anställningsformers betydelse på chefsuppdraget

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Tjernberg; Samuel Wincent-Dodd; [2021]
  Nyckelord :FORM OF EMPLOYMENT; MANAGER; MANAGERIAL APPOINTMENT; INTERIM LEADERSHIP; INFLUENCE;

  Sammanfattning : Does the managers’ form of employment matter? A qualitative study of the form of employment’s significance to a managerial appointment The aim of this study is to examine the experiences and attitudes of managers with regards to the significance of the specific terms of their employment. To achieve this, a qualitative approach was deemed to be suitable and a thematic analysis was conducted. LÄS MER

 3. 18. En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jeton Kajtazi; Christopher Berg; [2021]
  Nyckelord :Sustainable management; Cultural-historical values; Medieval roof constructions; Medieval building techniques; Building survey; Hållbar förvaltning; Kulturhistoriska värden; Medeltida takkonstruktioner; Medeltida byggtekniker; Byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. LÄS MER

 4. 19. The new normal for Swedish Municipalities : Assessing the impact of working from home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Samuel Rylander; [2021]
  Nyckelord :Remote work; telecommuting; working from home; mandatory working from home; COVID-19; IT Management;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has had major impacts on public and private life. As organizations are forced to transition to remote work to reduce the spread of the virus, there is a need for researching how employees are affected. LÄS MER

 5. 20. Internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tilda Forslin; Samuel Trennelius; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka möjliga internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag och utforma ett underlag till vidare forskning på området. Uppsatsen uppmuntrar vidare en studie baserad på små och medelstora svenska företag som har etablerat sig i Österrike eftersom dessa utgör en stor andel av samtliga verksamheter i Sverige och även EU, och de svenska företagen har ökat sin internationalisering på senare tid. LÄS MER