Sökning: "samverkan förändringar"

Visar resultat 16 - 20 av 156 uppsatser innehållade orden samverkan förändringar.

 1. 16. Primärprevention i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Rand Abdulahad; Lovisa Colbiörnsen; [2020]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; Kroniska sjukdomar; Preventiv sjukvård; Primärprevention; Möjligheter; Utmaningar; Diffusionsteori; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården i Skåne står inför en ohållbar kostnadsökningstakt som till stor del beror på att allt fler människor insjuknar i kroniska sjukdomar. Många av dagens kroniska sjukdomar kan kopplas till en ohälsosam livsstil. LÄS MER

 2. 17. Ett vägskäl för landsbygdskommunerna: En studie om framtidsutsikterna för landsbygdskommunerna Borgholm och Mörbylånga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Broqvist; Johanna Turfors; [2020]
  Nyckelord :Size and Democracy; kommunal demokrati; kommunsammanslagningar; interkommunal samverkan; landsbygdskommuner; Borgholms kommun; Mörbylånga kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Allt fler europeiska länder har börjat förespråka och genomföra omläggningar av den offentliga sektorn för att stärka kommunernas kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Trots att diskussionen om förhöjda statliga bidrag, interkommunal samverkan och kommunsammanslagningar även nått Sverige har inga större förändringar skett i praktiken. LÄS MER

 3. 18. “Det är så i alla kriser, vad som än händer får man tänka med hjärtat, ha stora öron och sen behöver man inte ha någon mun” - En kvalitativ intervjustudie om förskollärares och rektors hantering av förskolans uppdrag under Coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Persson; Tania Frez; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; förändringar; krishantering; omsorgsetik; pandemi; rektor; relationer;

  Sammanfattning : AbstractVår studie har genomförts under Coronapandemin som har påverkat samtliga institutioner i Sverige. Studiens syfte är att genom en kvalitativ intervjumetod undersöka förskollärares och rektors erfarenheter av arbetet på förskola och deras samverkan med och relationer till olika aktörer under den krissituation som uppstått under Coronapandemin. LÄS MER

 4. 19. Effekter av samverkan mellan kommun och byggherre i detaljplaneprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alex Pettersson; Samuel Sandgren; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Concurrence; Detaljplan;

  Sammanfattning : I Sverige har kommuner planmonopol, vilket innebär att de har ett huvudansvar för att planläggning sker enligt plan- och bygglagen. Syftet med detaljplanen är att reglera om förändringar i markanvändning och bebyggelse. LÄS MER

 5. 20. Integrated Solutions and the Needed Capabilities: A Supplier and Customer Perspective : A Case Study of a Public-Private Business Relationship within the Defence and Security Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Berglund; Olivia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integrated solutions; Capabilities; Defence and Security sector; Public-private business relationship; Supplier and Customer perspective; Integrerade lösningar; Förmågor; Försvars- och säkerhetssektorn; Offentlig-privat samverkan; Leverantörs- och kundperspektiv;

  Sammanfattning : The manufacturing industry has experienced a change in the business environment during the last decade and has started to explore the possibilities of integrating products and services into new bundled offerings. A great deal has been published about this new phenomenon and it is often referred to as integrated solutions. LÄS MER