Sökning: "samverkan förskola hem"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden samverkan förskola hem.

 1. 1. ATT SKAPA RELATIONER : Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Norberg; [2018]
  Nyckelord :barn; bemötande; pedagoger; samverkan; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra kommunikationen mellan förskolan och nyanlända föräldrar. Två forskningsfrågor skapades med fokus på hur pedagoger kommunicerar med nyanlända föräldrar och hur pedagoger upplever att kommunikationen fungerar. LÄS MER

 2. 2. Förskolans demokratiuppdrag i samverkan mellan förskola och hem : Möjliggörande och begränsande villkor för teacher agency

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :approach; democracy; democratic education; collaboration; preschool; preschool-home; teaching; teacher agency; aktörskap; demokrati; demokratiuppdrag; förskola; förskola-hem; samverkan teacher agency; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om de mekanismer som ligger till grund för förskolepersonalens val och agerande, så kallad teacher agency, i relation till förskolans demokratiuppdrag i samverkan mellan förskola och hem. I studien interagerar ett ekologiskt perspektiv på teacher agency med latent innehållsanalys av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Den oreflekterade rutinen - En studie om användandet av Instagram i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Bredhe; Anna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Kulturanalys; Rutin; Etik; Moral; Dokumentation; Sekretess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att undersöka användandet av Instagram i förskolan. Instagram i förskolan har blivit ett växande fenomen, vilket har bidragit till en nyfikenhet om en djupare reflektion kring användandet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i förskolan ur ett föräldraperspektiv : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Määttä Johnson; Jessica Söderblom; [2018]
  Nyckelord :förskola; samverkan; föräldrar; förskollärare; delaktighet; inflytande; professionella relationer; makt;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar med olika sociala bakgrunder uppfattar och upplever samverkan mellan förskola och hem. I undersökningen har vi valt att utgå från ett maktperspektiv med utgångspunkt från Dolk (2013) tolkningar av Michel Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 5. 5. Att samverka för barns bästa. : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspekiv på föräldrasamverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Persson; Emma Boman; [2018]
  Nyckelord :förskola; samverkan; föräldrar; relationer; digitala verktyg; samverkansformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan. Den data som samlats in genom enskilda intervjuer har analyserats ur ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. LÄS MER