Sökning: "samverkan i team"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden samverkan i team.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 3. 3. Teamarbete på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Wahlstedt; Erik Jensen; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency Nursing; Experiences; Nurse; Nurse Specialist; Teamwork; Akutmottagning; Akut omvårdnad; Erfarenheter; Sjuksköterska; Specialistsjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : Akutmottagningen spelar en central roll inom vården och samverkar med flera aktörer. På en akutmottagning arbetar olika professioner med patienter drabbade av akut sjukdom eller skada. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER

 5. 5. Sista länken i den prehospitala vårdkedjan : Upplevelsen av återkoppling hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anders Dyrinder Petersson; Daniel Källman; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; feedback; nurse; prehospital.; Ambulans; prehospital; sjuksköterska; återkoppling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Återkoppling är ett eftersatt område inom ambulanssjukvården. Utan återkoppling på avslutat patientfall får inte sjuksköterskan veta om den agerat samt tänkt  rätt. Detta skulle kunna hämma sjuksköterskans utveckling och leda till att eventuella begångna misstag drabbar även nästkommande patient. LÄS MER