Sökning: "samverkan socialtjänst organisation nyinstitutionalism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samverkan socialtjänst organisation nyinstitutionalism.

  1. 1. Samverkan : Utifrån socialsekreterares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sofia Reuterswärd; Jonna Strömgren; [2012]
    Nyckelord :samverkan socialtjänst organisation nyinstitutionalism;

    Sammanfattning : Abstract Artikeln är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka samverkan mellan organisationer sett ur socialsekreterares perspektiv. Den ämnar undersöka deras erfarenheter, åsikter samt attityder till samverkan för att kunna erhålla deras syn på arbetssättet. LÄS MER