Sökning: "samverkansforskning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet samverkansforskning.

 1. 1. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Rådahl; [2020]
  Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

  Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 2. 2. Samverkan pågår - välkomna in! Samverkansproblem för chefer/ledare i nätverksorganisationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Soldelid; Jeanette Andersson; Petra Werklund; [2005]
  Nyckelord :samverkan; ledarskap; interorganisatoriskt perspektiv; nätverksorganisation; resebranschen.; Tourism; Turism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: I den globaliserade värld vi lever i är den generella uppfattningen att samverkan är ett konkurrensmedel för företag. Det råder dock brist på explicit teoretiskt förankrade studier som kritiskt analyserar samverkan och dessutom handlar mycket av dagens samverkansforskning om det intraorganisatoriska perspektivet. LÄS MER