Sökning: "samverkansnätverk"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet samverkansnätverk.

 1. 1. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Svensk-finsk samverkan för maritim säkerhet i Östersjön

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Forsmark; [2018]
  Nyckelord :martime security; maritim säkerhet; myndighetssamverkan; inter-agency cooperation;

  Sammanfattning : Globalisering, digitalisering och miljöförstöring är faktorer som bidragit till dagens komplexa säkerhetssituation, i synnerhet på den maritima arenan. Forskning inom maritim säkerhet pekar entydigt på att nyckeln till framgång är samverkan mellan alla aktörer, såväl civila som militära. LÄS MER

 3. 3. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Rogö; [2016]
  Nyckelord :integration; civilsamhälle; governance; samverkan;

  Sammanfattning : Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Många utav dessa blir anvisade till mindre orter ute i landsbygdskommunerna. LÄS MER

 4. 4. Stadsdelsförnyelse i samverkan – processdesign för gränsöverskridande planering och förvaltning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joanna Fehler; Jolanda Lemberg; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; samverkan; nätverksstyrning; stadsdelsutveckling; stadsdelsförnyelse; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förvaltningsöverskridande planering och förvaltning kan bidra till hållbar stadsutveckling, och hur styrning och organisering av stadsdelsförnyelseprojekt kan främja samverkan och organisatoriskt lärande. Detta är intressant när en hållbarhetsdiskurs av stadsutveckling appliceras på svenska kommuner som organisation. LÄS MER

 5. 5. Göteborg, den levande mötesstaden : En studie om evenemang som attraktionskraft till en destination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Mikaela Eliasson; Nina Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :image; evenemang; destinationsmarknadsföring; plats som produkt; varumärke; göteborg;

  Sammanfattning : Destinationsmarknadsföring är en komplex marknadsföringsform då turistprodukten är sammansatt av upplevelser och händelser av en plats där produkten produceras och konsumeras samtidigt. För marknadsförare av turistdestinationer är det betydelsefullt att förstärka och förändra en destinations image och att vara uppmärksamma på en destinations behov för att vara attraktiv både lokalt som globalt. LÄS MER