Sökning: "samverkansprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet samverkansprocess.

 1. 1. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jakob Andersson; [2019]
  Nyckelord :koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Sammanfattning : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. LÄS MER

 2. 2. IMPLEMENTERING GENOM SAMVERKAN En kvalitativ intervjustudie om Arbetsförmedlingens samverkansprocesser med externa aktörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Pålsson; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens politiskt styrda uppdrag innehåller målet att verka för en bättrematchning på arbetsmarknaden, det vill säga att den stora grupp människor som ärarbetssökande ska anpassas bättre till det kompetensbehov som finns påarbetsmarknaden. För att implementera uppdraget använder sig Arbetsförmedlingenav en direkt samverkan med arbetsgivare med ett kompetensbehov i hopp om att nåfram till en gemensam problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER

 4. 4. Business Improvement District i Sofielund - En fallstudie av en ny samverkansmodell inom stadsplanering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Carl Andreasson; Farhad Asekzai; [2018]
  Nyckelord :Governance; Neoliberalism; Collaboration; Gentrification;

  Sammanfattning : Inom samhällsplanering och samhällsstyrning sker det ständigt förändringar. Privata aktörers medverkan har blivit en viktig faktor för planering och det diskuteras på flertal håll om hur näringslivet kan eller ska involveras mer i planering. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för en socialt hållbar stadsutveckling : Aktörers upplevelser av planeringsprocessen i stadsutvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nicole Byskén; Elsa Stener; [2017]
  Nyckelord :social sustainability; collaboration; public and private actors; urban development projects; urban planning; social hållbarhet; samverkan; offentliga och privata aktörer; stadsutvecklingsprojekt; stadsplanering;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att offentliga och privata aktörer samverkar för att bedriva stadsutvecklingsprojekt, inte minst för att främja en hållbar utveckling. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet har på senare tid fått större utrymme i stadsplaneringen där samverkan ses som en viktig beståndsdel för att skapa socialt hållbara områden. LÄS MER