Sökning: "samverkansprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet samverkansprocess.

 1. 1. IMPLEMENTERING GENOM SAMVERKAN En kvalitativ intervjustudie om Arbetsförmedlingens samverkansprocesser med externa aktörer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Pålsson; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens politiskt styrda uppdrag innehåller målet att verka för en bättrematchning på arbetsmarknaden, det vill säga att den stora grupp människor som ärarbetssökande ska anpassas bättre till det kompetensbehov som finns påarbetsmarknaden. För att implementera uppdraget använder sig Arbetsförmedlingenav en direkt samverkan med arbetsgivare med ett kompetensbehov i hopp om att nåfram till en gemensam problemlösning. LÄS MER

 2. 2. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för en socialt hållbar stadsutveckling : Aktörers upplevelser av planeringsprocessen i stadsutvecklingsprojekt med fokus på social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nicole Byskén; Elsa Stener; [2017]
  Nyckelord :social sustainability; collaboration; public and private actors; urban development projects; urban planning; social hållbarhet; samverkan; offentliga och privata aktörer; stadsutvecklingsprojekt; stadsplanering;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att offentliga och privata aktörer samverkar för att bedriva stadsutvecklingsprojekt, inte minst för att främja en hållbar utveckling. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet har på senare tid fått större utrymme i stadsplaneringen där samverkan ses som en viktig beståndsdel för att skapa socialt hållbara områden. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för integration : En gynnsam integration för ensamkommande barn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Josefin Jakobsson; Dennis Klitgaard; [2017]
  Nyckelord :Asyl; ensamkommande barn; HVB-hem; integration; professionella; PUT; samverkan; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur de professionella på HVB-hem och skola beskriver samverkan mellan myndigheter gällande integration av ensamkommande barn i samhället. Studien är kvalitativ där sex intervjuer har genomförts. Tre stycken intervjuer gjordes på tre olika skolor och tre olika HVB-hem. LÄS MER

 5. 5. Människor emellan - relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :My Håkansson; Rasmus Östberg; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; ledarskap; medarbetarskap; medledarskap; relationer; ansvar; delaktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär. LÄS MER