Sökning: "samverkansprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet samverkansprojekt.

 1. 1. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Rådahl; [2020]
  Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

  Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 2. 2. "Trygghet från dag ett"- Proaktivt agerande i stadsplaneringen : Samverkansprojekt och lärandeprocesser med fokus på att prioritera trygghet utifrån ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linda Högbacka; Johanna Sandelowsky; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; collaboration; safety; spatial planning; Upplevd trygghet; samverkan; trygghet; fysisk planering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om samverkan och samarbete i samhällsplaneringens praktik och upplevd trygghet utifrån fysisk planering. För att kunna skapa trygga samhällen är det nödvändigt att sociala värden får plats i strategisk planering. Genom en intervjustudie studerar vi hur en proaktiv planering kan öka upplevd trygghet. LÄS MER

 3. 3. Kommuners möjligheter att främja hållbar konsumtion i näringslivet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Sustainable consumption; Municipality; Businesses; Local development; Local governance; Public-private cooperation; Sweden; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background: Today, unsustainable consumption patterns contributes to the increase of climate change and environmental degradation. Objectives: This study intends to increase the understanding of which opportunities local governments, in this study Swedish municipalities, possess to influence and cooperate with local businesses to promote development towards a more sustainable consumption. LÄS MER

 4. 4. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 5. 5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
  Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

  Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER