Sökning: "sandbank"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet sandbank.

 1. 1. Erosion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mikael Slotte; [2014]
  Nyckelord :Erosion; Jönköping; Rosenlund; sandbank; landskap; promenadstråk;

  Sammanfattning : Rosenlunds sandbankar är ett naturskyddsområde mellan Jönköping och Huskvarna som rasar med ungefär 30 cm per år. Platsen tillåts att årligen krympa men inte att användas. Det görs inga större ansatser för att dokumentera den för framtida generationer eller synliggöra den för nu levande generationer. LÄS MER

 2. 2. Mother-pup interaction and the impact of anthropogenic disturbance in wild harbour seals (Phoca vitulina)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Julia Groothedde; [2011]
  Nyckelord :Breeding season; disturbance; mother-pup interaction; pedestrian; Phoca vitulina; suckling;

  Sammanfattning : This study investigated the abundance of harbour seals (Phoca vitulina) on inter-tidal sandbanks, mother-pup interactions as well as the impact of anthropogenic disturbance during breeding season. The abundance was a composite picture of harbour seals of different age and sex, and increased gradually towards peaks in June. LÄS MER