Sökning: "sandvik smt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden sandvik smt.

 1. 1. Problemidentifiering och lösningskonstruktion för fixering av rör i skärmaskin

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Omar Allabwani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet går ut på att identifiera och lösa problem vid utskärning av rörprovstycke i vattenskärmaskin på Sandvik Materials Technology SMT, samt framtagning av lösningskonstruktion. Syftet med arbete är att förbättra kvalitén med dragprovning av material och målet är att identifiera och åtgärda orsaken till att provstyckena blir defekta vid utskärning. LÄS MER

 2. 2. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ultraljud- och virvelströmsbaserad mätprob samt tjockleksmätningsinstrument för kombinerade material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mikael Lindorf; [2020]
  Nyckelord :Non-destructive evaluation; Eddy currents; Oförstörande provning; Virvelströmmar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts hos Sandvik SMT OFP och handlar om vidareutvecklingen av en prototypenhet som kombinerar EC- och UT-prober. Båda dessa mättekniker tillhör den överhängande gruppen som kallas oförstörande provning och är menade att felsöka material utan att inverka negativt på dem. LÄS MER

 4. 4. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Nyckelord :Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Sammanfattning : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. LÄS MER

 5. 5. Regulation of Nitrogen Content in High Alloyed Stainless Steels during the AOD Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Hanna Englund; Henrietta Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a final step in the argon oxygen decarburisation (AOD) process, argon- and nitrogen gas is blown through the melt. To regulate the nitrogen content in the steel melt during this step a reliable model is needed. LÄS MER