Sökning: "sandwichkonstruktion trä"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sandwichkonstruktion trä.

 1. 1. Cirkushallen i Alby : Cirkushall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Saxton Chirinos; [2012]
  Nyckelord :cirkushall; Alby; sandwichkonstruktion trä; prefab betong; brandsäkert glas; brandklassat tyg;

  Sammanfattning : Projektet är en ombyggnation. En förvaringslada från 70-talet konverterad till ett kreativitetshus, nu vidare omarbetat till en lokal för endast Cirkus Cirkör, deras huvudkontor.Följande byggkomponenter återanvänds:Bärande stomme: betong.Tak: betong. LÄS MER

 2. 2. En lättviktsskiva i massivt trä för möbelindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Thomas Witten; [2006]
  Nyckelord :Light-weight panel; Leichtbauplatte; Lättviktsskivor; Skivmaterial; Möbelindustri;

  Sammanfattning : Lättviktsskivor till möbelindustrin har varit ett omskrivet tema i olika branschtidningar den sista tiden.Detta examensarbete beskriver och undersöker en ny konstruktion av en lättviktsskiva i massivt trä.Lättviktsskivan är uppbyggd som en sandwichkonstruktion i tre skikt. LÄS MER