Sökning: "sann positiv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sann positiv.

 1. 1. A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Hansén; Axel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :True positives; true negatives; false positives; false negatives; Classification Trees; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; LCC; meta-search engine; Online Travel Agency; Gini impurity index; Sann negativ; sann positiv; falsk positiv; falsk negativ; klassificationsträd; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; jämförelsehemsida; resebyrå; Gini koefficient;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering and management aimed to identify relationships between search parameters in flight comparison search engines and the exit conversion rate, while also investigating how the emergence of such comparison search engines has impacted the airline industry. To identify such relationships, several classification models were employed in conjunction with several sampling methods to produce a predictive model using the program R. LÄS MER

 2. 2. Urbanears Ugglan - Studying Usercentered Designin Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sunny Ahmed; Linnéa Olsson; [2018]
  Nyckelord :User-centered design; headphones; fitness; technology trends; product development; concept design; Användarcentrerad design; hörlurar; fitness; teknologitrender; produktutveckling; konceptdesign;

  Sammanfattning : This report describes the master’s thesis conducted by Sunny Ahmed and Linnéa Olssonat KTH Royal Institute of Technology for the client Zound Industries. By exploringemerging technologies and user needs, the project members developed a design proposal forheadphones for active users that can be released in three to five years’ time. LÄS MER

 3. 3. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 4. 4. "Det är en riktig sexuell läggning och jag har den" - Hur omgivningens attityder påverkar bisexuellt identitetsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Camilla Mårtensson; Siri Fischer; [2014]
  Nyckelord :double stigmatization; identity formation; bi-negativity; bisexuality; cultural attitudes; stigma management; LGBTQ; bisexualitet; omgivningens attityder; bi-negativitet; identitetsskapande; dubbel stigmatisering; stigmahantering; hbtq; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa bisexuellt identitetsskapande genom att undersöka vilken roll omgivningens attityder till bisexualitet har i denna process. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex bisexuella personer. LÄS MER

 5. 5. Hur kan företag med lågengagemangsprodukter gå tillväga för att uppnå emotionell och sann lojalitet gentemot kunderna? : En kvalitativ studie på SCAs produkter Edet papper och Libresse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnéa Sundqvist; Susanna Hillborg; [2012]
  Nyckelord :lågengagemang; kundlojalitet; emotion; emotionell lojalitet; kundvärde; marknadsföring;

  Sammanfattning : In a competitive market as supermarkets, hundreds of the same products fight for attention in the shops. Every day thousands of targeted advertising messages is given to us. As a natural result of all this, power is transferred to consumers. LÄS MER