Sökning: "sanningskriterier kvalitativ"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sanningskriterier kvalitativ.

 1. 1. Sponsring : En kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johan Andersson; Philip Olofsson; Johan Svärd; [2011]
  Nyckelord :sponsorship; measure; evaluate; investment; associations; image transfer; sponsring; mätning; utvärdering; investering; association; imagetransfer;

  Sammanfattning : Disposition Titel: Sponsring- en kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar Ämne/kurs: Ämnesfördjupande arbete - Controllerfördjupning Författare: Johan Andersson, Philip Olofsson, Johan Svärd Handledare:Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina sponsringsinvesteringar, i ekonomiska termer. Uppsatsen syftar även till att återge sponsormarknadens olika aktörers syn för att beskriva utvärderingsarbetet ur ett bredare perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Varför väljs en byggentreprenör över en annan? : En kvalitativ studie inom den svenska byggbranschen om fastighetsbolagens preferenser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sten Ekström Winroth; Ervin Fazlic; [2011]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Customer loyalty; Trust; Personal contact; Construction industry; Real estate firm; Contractor; Kundnöjdhet; Kundlojalitet; Tillit; Personlig kontakt; Byggbranschen; Fastighetsbolag; Byggentreprenör;

  Sammanfattning : Inom den svenska byggbranschen anses pris ofta vara den faktor som har störst påverkan på fastighetsbolags val av entreprenör vid fastighetsköp. Denna studie har som intresse av att se vilka andra faktorer som påverkar detta val. Studiens utförande görs inom Storstockholm. LÄS MER