Sökning: "sanningskriterier"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sanningskriterier.

 1. 1. Sekularisering och Guds återkomst : Reflektioner om teologisk förändring i ett postsekulärt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kristendom; modernitet; sekularisering; postsekulär; nyandlighet; politik; ateism;

  Sammanfattning : Abstract Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckling. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en växande religionskritik. LÄS MER

 2. 2. Sponsring : En kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johan Andersson; Philip Olofsson; Johan Svärd; [2011]
  Nyckelord :sponsorship; measure; evaluate; investment; associations; image transfer; sponsring; mätning; utvärdering; investering; association; imagetransfer;

  Sammanfattning : Disposition Titel: Sponsring- en kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar Ämne/kurs: Ämnesfördjupande arbete - Controllerfördjupning Författare: Johan Andersson, Philip Olofsson, Johan Svärd Handledare:Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina sponsringsinvesteringar, i ekonomiska termer. Uppsatsen syftar även till att återge sponsormarknadens olika aktörers syn för att beskriva utvärderingsarbetet ur ett bredare perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Varför väljs en byggentreprenör över en annan? : En kvalitativ studie inom den svenska byggbranschen om fastighetsbolagens preferenser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sten Ekström Winroth; Ervin Fazlic; [2011]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Customer loyalty; Trust; Personal contact; Construction industry; Real estate firm; Contractor; Kundnöjdhet; Kundlojalitet; Tillit; Personlig kontakt; Byggbranschen; Fastighetsbolag; Byggentreprenör;

  Sammanfattning : Inom den svenska byggbranschen anses pris ofta vara den faktor som har störst påverkan på fastighetsbolags val av entreprenör vid fastighetsköp. Denna studie har som intresse av att se vilka andra faktorer som påverkar detta val. Studiens utförande görs inom Storstockholm. LÄS MER

 4. 4. Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X : Ämnesfördjupande arbete i logistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rawa Nouri; Mattias Klasson; Ensar Dokaj; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Logistikfördjupning,2FE02E,VT 2011 Författare: Ensar Dokaj, Mattias Klasson & Rawa Nouri Handledare: Helena Forslund Examinator: Åsa Gustafsson Titel: Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X Företagspresentation: Företaget X är beläget i södra Sverige och har för närvarande 10 anställda och med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Bakgrund/problemdiskussion: Logistiken har blivit allt viktigare för företags lönsamhet där kunder kräver snabba leveranser och hög tillgänglighet på artiklarna. LÄS MER