Sökning: "saponiner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet saponiner.

 1. 1. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Sammanfattning : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. LÄS MER

 2. 2. Quinoa – en framtida gröda i Sverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Anders Lööv; [2018]
  Nyckelord :chenopodium; quinoa; chenopodium quinoa; mjölmålla; nya grödor; svenska grödor;

  Sammanfattning : Quinoa är en gröda som länge nyttjats av ursprungsbefolkningen i Sydamerika, men som under senare år vuxit i popularitet världen över. Detta har främst att göra med de mycket näringsrika quinoafröna som anses ha goda effekter på hälsan hos människor. LÄS MER

 3. 3. Yerba maté - en hälsodryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Silvia Stålhös; [2018]
  Nyckelord :polyfenoler; antioxidanteffekt; saponiner; xantiner;

  Sammanfattning : Yerba maté är en dryck som förekommer mycket i Sydamerika, framförallt i Argentina, där den årliga genomsnittskonsumtionen ligger på 6,24 kg torrvikt per person, och den anses vara landets nationaldryck. Yerba maté består av blad från Ilex paraguariensis och är en växt som ursprungligen blev upptäckt av Guaraní-indianerna från Paraguay, Brasilien och Argentina. LÄS MER

 4. 4. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 5. 5. Kan samodling med ärt och havre minska problem med ärtrotröta (Aphanomyces euteiches)?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Peter Finnfors; [2016]
  Nyckelord :ärtrotröta; samodling; havre; ärtor; baljväxter;

  Sammanfattning : Baljväxter är en intressant gröda inom lantbruket då de har förmågan att fixera sitt eget kväve och genererar en positiv miljöeffekt då mindre kväve behöver tillföras. I Sverige används endast cirka två procent av den totala åkerarealen för odling av baljväxter. LÄS MER