Sökning: "sara ab"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden sara ab.

 1. 1. Automatiserad artikelplockning : En fallstudie på Scania Sverige AB i Oskarshamn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Saga Andersson; Sara Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Automation; robotics; OEE; ergonomics; Automation; robotik; TAK; ergonomi;

  Sammanfattning : En äldre verkstad som är anpassad till en tillverkning med många manuella moment är svår att automatisera. Det är en av anledningarna till att många industrier fortfarande har en del manuella moment i sin tillverkning och därmed en bristande arbetsergonomi. LÄS MER

 2. 2. Optimization of e-beam and x-ray target geometry of a solid x-ray anode source

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Materialfysik

  Författare :Giacomo Luani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The X-ray tube is one of the most common types of X-ray sources, which is widely used in research laboratories and industry. Electrons are accelerated towards a metallic target to generate X-ray photons, thus creating a significant thermal load on the metal. LÄS MER

 3. 3. Produktkoncept för källsortering

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Frida Gunnarsson; Sara Finér; [2020]
  Nyckelord :Produktkoncept; källsortering;

  Sammanfattning : The company Rörets Industrier AB is working on developing products within the theme of compact living and is currently selling more products of this theme. In the thesis, the interest falls into trying to expand the possibility of waste management in the home by creating a new concept. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 5. 5. Cognitions, Conflicts & Consumption : Work CSR congruence and employees’ cognitions and rationalization in the fair fashion industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Fransson; Ina Müller; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Cognitive Dissonance; Fair Fashion; Corporate Social Responsibility; Kognitive Dissonanztheorie; Nachhaltige Mode; Corporate Social Responsibility; Kognitiv Dissonans; Rättvist Mode;

  Sammanfattning : Background: The world faces a consumption crisis. The fashion industry in particular is a branch in which excessive consumption patterns are present. Consumers have intentions to consume products that are more sustainable but often do not purchase accordingly; this is commonly called the CSR-consumer paradox. LÄS MER