Sökning: "sara arciniegas"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sara arciniegas.

 1. 1. «Por no echar la soga tras el caldero» : Un análisis de la traducción al sueco de la novela Lazarillo de Tormes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Arciniegas; [2020]
  Nyckelord :translation; ancient literature; skopos; Lazarillo de Tormes; Spanish; Swedish; oblique translation; direct translation; traducción; literatura antigua; skopos; Lazarillo de Tormes; español; sueco; traducción oblicua; traducción directa;

  Sammanfattning : Traducir textos antiguos es un desafío para un traductor, porque además de ser competente en las lenguas tratadas, hay que poder interpretar el contexto cultural del texto original y reproducirlo para los lectores del texto meta. En esta tesina se ha analizado una traducción al sueco de la novela antigua La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de los traductores Lars Axelsson y Margareta Marin. LÄS MER

 2. 2. Ensam är inte stark : En litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Frech; Sara Arciniegas; [2016]
  Nyckelord :omvårdnad ensamhet;

  Sammanfattning : Titel: Ensam är inte stark – en litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhetBakgrund: Forskning visar på att ensamhet påverkar hälsan både psykiskt och somatiskt. Vi människor behöver gemenskap med andra. Äldre personer är en utsatt grupp med ökad risk att drabbas av ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Ensam är inte stark : En litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Arciniegas; Malin Frech; [2016]
  Nyckelord :omvårdnad; äldre; ensamhet;

  Sammanfattning : Titel: Ensam är inte stark – en litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhetBakgrund: Forskning visar på att ensamhet påverkar hälsan både psykiskt och somatiskt. Vi människor behöver gemenskap med andra. Äldre personer är en utsatt grupp med ökad risk att drabbas av ensamhet. LÄS MER