Sökning: "sara göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden sara göteborg.

 1. 1. F ÅR KULTUREN PLATS I G ÖTEBORG ? En studie om kulturverksamheters förutsättningar och betydelse för Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Isra El-Mahmadi; Sara Nordeman; [2023-05-05]
  Nyckelord :Cultural workers; creative class; gentrification; precarious work;

  Sammanfattning : The aim of this candidate thesis is to examine the adversities experienced by employees in the cultural and creative sectors in the city of Gothenburg, Sweden. A second aim of the thesis is furthermore to discuss to what extent the work of the employees, and the cultural and creative institutions they are employed in, contribute value to the public life of the ci ty. LÄS MER

 2. 2. Hur ett noterat läkemedelsföretag skapar och underhåller värderingsmodeller för redovisning av forskning och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Pettersson Fors; Sara Fares; [2023-02-21]
  Nyckelord :Forskning och utveckling; Immateriella tillgångar; IAS 38; Diskonterad kassaflödesvärdering; Kostnadsföringsmodellen; Läkemedelsföretag; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Läkemedelsbranschen är globalt ledande investerare inom forskning och utveckling. En forskning- och utvecklingsprocess tar i genomsnitt 10 till 15 år. För immateriella tillgångar tillåter standarden IFRS bedömningar angående aktivering för utvecklingsutgifter där olika värderingsmodeller är tillämpbara. LÄS MER

 3. 3. Unga som lever i riskzon : En kvalitativ studie om skolornas svårigheter i det brottsförebyggande arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Afshin Azady Tehrani; Sara Brattlöf; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; Juvenile delinquency; Schools; Collaboration; Difficulties; Deprived areas; Ungdomsbrott; segregation; samverkan; svårigheter; skolan; brottsförebyggande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how high schools as organizations in deprived areas in Gothenburg experience difficulties in the work with juvenile delinquency and analyze how the schools work in preventive purposes. In a certain aspect there are various ways to perceive juvenile delinquency. LÄS MER

 4. 4. Hållbara åtgärder för minskat matsvinn i svenska skolkök

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Blom Sara; Hansen Sara; [2020]
  Nyckelord :commitment; culture; food waste; food services; leadership; norms; school lunch; schools; social sustainability; sustainability; engagemang; hållbarhet; kultur; ledarskap; matavfall; matservice; matsvinn; normer; skollunch; skolor; social hållbarhet;

  Sammanfattning : En tredjedel av all mat som produceras för människor når aldrig en mänsklig mage. Sveriges kommuner beskrivs i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 som en mycket viktig del i omställningen för ett hållbart samhälle och den offentliga måltiden benämns vara en angelägen del i det arbetet. LÄS MER

 5. 5. The Green and Just City? Discourses on urban greening in local sustainability planning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Ullström; [2019]
  Nyckelord :urban greening; sustainability planning; justice; critical discourse analysis; Fairclough; Social Sciences; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the realm of urban planning, urban greening – the creation or restoration of green spaces in cities – has risen as an attractive approach for policy-makers and planners engaged in sustainability. As the benefits of urban greening are many, from social and cultural to environmental and economic, it has become positioned as a win-win solution to several urban challenges related to sustainable development. LÄS MER