Sökning: "sara jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sara jacobsson.

 1. 1. THE SHIFT TOWARD ELECTRIFICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY - A Scenario Analysis Investigating What Sourcing Mode for Lithium-Ion Battery Cells Original Equipment Manufacturers Can Take to Meet Future Demand in The United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nicolina Jacobsson; Sara Svärd; [2020-07-22]
  Nyckelord :Automotive Industry; Electrification; Electrification in the United States; Lithium-ion Battery Cells; Scenario Planning; Sourcing; Sourcing Continuum; Transaction Cost Theory;

  Sammanfattning : The automotive industry is one of the main contributors to greenhouse gas emissions and hasconsequently commenced its transition toward producing more sustainable vehicles. Electric vehiclesare contributing to sustainable development and due to new components, original equipmentmanufacturers are facing substantial supply chain challenges. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar kring ledarskap i förskolan : En kvalitativundersökning om ledarskap i samspel med barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Jacobsson; Sara Medin; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; samspel; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning I litteraturen beskrivs att ledarskap är ett komplext begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Begreppet är betydelsefullt, eftersom förskollärares ledarskap har stor påverkan på verksamheten och pedagogernas samspel med barnen. LÄS MER

 3. 3. Ett prioriterat eller eftersatt område? : En fallstudie om hur arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål styrs och utförs nationellt, regionalt och lokalt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Jacobsson; Sara Åblad; [2020]
  Nyckelord :prostitution; human trafficking for sexual purposes; case study; police; social services; Jönköping; institutional theory; adherence; governing directives; prostitution; människohandel för sexuella ändamål; fallstudie; polis; socialtjänst; Jönköping; institutionell teori; efterföljsamhet; styrande direktiv;

  Sammanfattning : Prostitution and human trafficking for sexual purposes is by the government seen as a problem in the society that needs to be defeated. Since the year 1999, purchasing sexual services has been illegal in Sweden, and since the year 2002 there is also a law concerning human trafficking. LÄS MER

 4. 4. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa i en onkologisk kontext : En litteraturstudie med systematisk ansats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Kommunikation; Omvårdnad; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 50 000 personer i cancer varje år. Att leva med en cancersjukdom innebär många förändringar och utmaningar för den som drabbats. LÄS MER