Sökning: "sara lunden"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sara lunden.

 1. 1. Alltså ledare, det ordet är ju så svårt att säga : En studie om temporärt ledarskap under musikfestivaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ingela Carlsson; Sara Högsten; Helena Lundén; [2013]
  Nyckelord :Volunteer Organisations; Festival Leader; Volunteer; Temporary Leadership; Temporary; Funktionärsledare; Funktionär; Temporärt Ledarskap; Temporära Organisationer; Festival;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förmedla insikt i hur funktionärsledarna kan leda föratt få ideellt arbetande funktionärer att känna en meningsfullhet med det ideellaarbetet. Festivalorganisationerna menar att funktionärer är ovärderliga för att festivaler skavara möjliga att genomföra. LÄS MER

 2. 2. Nya lysande detektionstekniker : Undersökning hur Gyros känsliga instrument kan bli ännu känsligare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Ghalib; Daniel Holmberg; Mattias Lundén; Karin Rudström; Jana Zachrisson; [2011]
  Nyckelord :Immunoassay; Gyros; traptavidin;

  Sammanfattning : Immunoassayer är en väldigt vanlig metod för koncentrationsbestämning av biomolekyler. Denna metod nyttjar antikroppars affinitet för vissa analyter. I detta projekt har det undersökts om Gyros AB:s detektionsinstrument kan göras känsligare. LÄS MER

 3. 3. Jag drunknar bara lite : ett samarbete mellan simskola och förskola för att uppnå målen i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Sara Lundén; [2011]
  Nyckelord :begrepp; förskola; naturvetenskap; simskola; vatten;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2011 trädde en ny läroplan för förskolan i kraft. Den tillförde en tydligare fokus på naturvetenskap i förskolan än tidigare. Syftet med denna studie är att undersöka om man genom ett samarbete mellan förskola och simskola skulle kunna uppnå olika mål i läroplanen, och då med fokus på naturvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Rosendal : en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; Johanna Ericson; Linda Högberg; Emma Johansson; Boel Persson; [2007]
  Nyckelord :Rosendal; trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; gods; godsmiljö; slottsträdgård; slottspark; renässans; Bille; Bennet; värdeanalys; bevarandestrategi;

  Sammanfattning : Rosendal ligger i nordvästra Skåne, i Kropps socken strax nordöst om Helsingborg. I denna uppsats behandlas godsets omgivningar ur ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Betoningen ligger på park och trädgård, men även det omgivande landskapet behandlas översiktligt. LÄS MER