Sökning: "sara söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden sara söderberg.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 3. 3. När döden närmar sig: sjuksköterskors erfarenheter av att vårda döende patienter på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Lindgren; Sara Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Nurse; experience; palliative; care; Sjuksköterska; erfarenhet; palliativ; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döden är något de flesta sjuksköterskor troligtvis möter under sin yrkeskarriär och att vårda döende patienter innebär att tillgodose patienten och anhörigas behov. Denna vård skapar många känslor och svårigheter som sjuksköterskan måste handskas med. LÄS MER

 4. 4. Allt mellan månen och bananen

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Söderberg Sara; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the notion of Craft as a method for reflection on material culture, artifacts and their relationship with humans - my work ’Allt mellan månen och bananen’ examines how objects in our homes can be charged with experiences, feelings and spiritual beliefs. In the making of a ceramic wind chime, I wanted to highlight the many layers of value a material object can hold and how they may change the energy in a room, protect, bring luck or happiness. LÄS MER

 5. 5. A story takes shape - a study of how geometric shape on book covers indicate popular literary genre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sara Petersson; Daniel Söderberg; [2014]
  Nyckelord :geometrisk form; populärlitteratur; bokomslag; formgivning; associationism; symbolik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns samband mellan geometriska former och populärlitterära genrer och hur dessa i sådana fall motiveras. De geometriska former som inkluderas i studien är cirkel, kvadrat, romb och två typer av trianglar (där den ena har spetsen uppåt och den andra nedåt) och de populärlitterära genrer som undersöks är romantik, deckare, science fiction, fantasy och skräck. LÄS MER