Sökning: "sara svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden sara svensson.

 1. 1. Laborativ matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt är syftet att ta reda på om laborativt arbetssätt har någon inverkan på elevers lärande vid undervisning. Hela arbetet utgår från vår huvudfrågeställning: har ett laborativt arbetssätt någon inverkan på elevers matematiska utveckling? För att kunna besvara frågeställningen och syftet har sökningar med kombinationer av olika sökord genomförts i olika databaser såsom ERIC, Swepub och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. KARTLÄGGNING AV AKTIVITETSGAP HOS PERSONER MED NARKOLEPSI - En prospektiv tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Svensson; Linnea Ivarsson; [2019-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en god sömn är av stor vikt för att uppnå hälsa och välmående samt för att kroppen ska få återhämtning. Något som kan påverka sömnen är närvaron av sömnrelaterade sjukdomar, som exempelvis narkolepsi. LÄS MER

 3. 3. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 4. 4. Robust Sensor Nodes for Smart Savannas : with a specification in water quality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Sara Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Project Ngulia is a public-private partnership that aims at developing innovative cost-efficient technical solutions in Ngulia sanctuary, Kenya. The technologies assist KenyaWildlife Service (KWS) with improving the security of rhinoceros. So far they have, amongothers, developed a dashboard showing the status of the sanctuary. LÄS MER

 5. 5. Barn ska synas, men inte höras. : En fallstudie av ärenden behandlade av barnavårdsnämnden i Ljungby Kommun med omnejd under tidigt 1900-tal.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Svensson; [2019]
  Nyckelord :fostercare; children; childcare; fosterparents; authorities;

  Sammanfattning : In 1924 a new law stated that every Swedish municipality had to create one authority containing al the boards that handled child issues. Before 1924 children often was put into fostercare without supervision or auctioned out to the lowest bidders and was used as farmworkers or for housekeeping. LÄS MER